אנחנו חיים בחברה רב לשונית . למידת שפות מלבד שפת האם תורמת להתפתחות יכולות קוגניטיביות ומעודדת פתיחות כלפי בני התרבויות האחרות . בקוראן כתוב ( סורה מס' 49 ( אלחוג'ראת ) פסוק מס' : ( 13 בתרגום לעברית : בראנו אתכם זכר ונקבה ועשינו אתכם שבטים ועמים כדי שתכירו זה את זה . היכרות אמיתית עם האחר מחייבת גם הכרה של שפתו , כיוון שהשפה מעצבת את האדם , את זהותו ואת חשיבתו . התוכנית עברית לדרך , עברית לדוברי ערבית , מציעה דרכים למימוש הרעיונות , המטרות והמושגים של תכנית הלימודים החדשה בהתאמה לגיל הילדים ולרמת הכשירות הלשונית המצופה מהם בעברית . התוכנית מבוססת על הגישה הבלשנית-פונקציונאלית להוראת שפה שנייה , הכוללת כשירות לשונית - ידע של אוצר מלים , ידע דקדוקי וכישורי שיח , וכן כשירות פרגמטית - שימוש לשוני יעיל והולם במצבי תקשורת ובסיטואציות חברתיות שונות ( בלום קולקה , תשס"ח . ( כמה הנחות יסוד עומדות בבסיס התוכנית : הוראת הקריאה מתבססת על הגישה המאוזנת , המשלבת פענוח והפקת משמעות תוך התחשבות בידע האורייני של הילדים בשפת האם . שילוב פעילויות רבות שיש בהן סיכוי גבוה להצלחה . טיפוח המוכנות לקריאה באמצ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית