לב לב אהב לב כאב . מה אתם תועגבים : למה העין לא כואבת ? ב ) המשיכו את השיר : רא ... 0 ^ יד ... : וח 06 ק b ) Continue the אבות ישורון 2 יז מביטה מביטה = מסתכלת עץ ראה .  אל הספר
נטע-מטח