כל פרח צריך שמש ואהבה , וכל בני האדם צריכים אהבה ושמש .  אל הספר
נטע-מטח