ספרו לחבר או לתברה על המשפחה שלכם בעזרת המילים האלה . Tell a friend about your family using the following words . iv ל / ... אץ ל / ... אה'ם / 1 'את ח . 0 / ב'ם . nnrr / D ' 7 / r / JMJUO / yj ז \ ד'ם / גנ 1 ח . / j ) / 7 / 7 7 J / 7 / 7 או החברה יציירו את עץ המשפחה שלכם לפי התיאור שלכם . Your friend will ask you questions and draw your family tree based on your description .  אל הספר
נטע-מטח