דוגמות : מ יי שר " עד "לקום '' Fill in the table . השלימו את הטבלה .  אל הספר
נטע-מטח