א . גלויה מירושלים ב . מכתב מאימא ניר בא לישראל עם חברים מבית הספר . הם ממיילים בישראל , ולומדים בבית ספר עם ילדים ישראלים . הוא עומת מאוד בירושלים . כתבו את המכתב של ניר . iti / vnu / n Write Nir ' s letter . בשמות התואר האלה : Use the following adjectives : IIUDN להתחיל כך : You can begin like this :  אל הספר
נטע-מטח