לפניכם ביטויים או משפטים על תיות . בוזרו בפירוש הנכון . . Below are phrases about animals . Choose the correct meaning of the expression א . הוא מרגיש כמו דג במים . הוא מרגיש כמו בבית . הוא לא מרגיש כמו בבית . ב . הוא עובד כמו . 010 הוא עובד ק עגה . הוא לא עושה שום דבר . ג . החיים האלה הם חיים עול כלב . החיים האלה לא טובים . החיים האלה טובים . ד . הוא אוכל כמו ציפור . הוא אוכל הרכה ומכל דבר . הוא לא אוכל הרכה , הוא אוכל קצת . ה . הוא כמו ציפור בכלוב . הוא לא עושה מה שהוא רוצה . הוא עושה מה שהוא רוצה . ו . הוא נחש . הוא אומר רק את האמת . הוא לא תמיד אומר את האמת . ענו : מה אתם לומדים על הוזיות מהמשפטים הפותוזים ומהפירושים הנכונים ? Answer : What do you learn about the animals from the phrases and their meanings ?  אל הספר
נטע-מטח