"פתח לנו שער בעת נעילת שער כי פנה היום " . ( מתוך ; תפילת נעילה כיום כיפור ) רעיה הרניק פתח לנו שער ביום הזה השקט שבע שנים אחרי הרעש . ואני לא יודעת כמה לפני הרעש הבא . פתח לנו שער אולי יבואו בו הרחמים והאהבה . מה מבקע ™  אל הספר
נטע-מטח