אני רוצה לכתוב ביומן , אכל כל דקה יש טלפון ! אני אוהבת לדבר בטלפון , אבל לפעמים אני רוצה שקט והפסקה מכל הטלפונים האלה . ככיתה כולם מדברים עם כולם : כל הכנות של הכיתה מדברות עם כל הבנות של הכיתה . כל הבנים של הכיתה מדברים עם כל הבנים של הכיתה . ואחר כך כל הבנות של הכיתה מדברות עם כל הבנים של הכיתה על כל הבנים של הכיתה ועל כל הכנות של הכיתה ... לפעמים אני לא יודעת על מה יש לדבר כל כך הרבה !? סליחה , עכשיו יש עוד טלפון ... נטע מה אתם תושבים : עם מי נטע מדברת , על מה היא מדברת ועל מי היא מדברת ?  אל הספר
נטע-מטח