א אבות דרבי נתן 12 אורקל 91 אליעזר בן הורקנוס , רבי 12 אלישע בן אבויה 13 אלעזר בן שמוע , רבי 126 אלכסנדר מוקדון 137 אלמלך מליז'נסק , רבי 22 אפלטון 46 ב ביכורים 51 בית הלל ובית שמאי 32 בכרך יאיר חיים , רבי 152 בן גוריון דוד 160 בראשית רבה 63 ברכת המזון 80 ג ג'בני פיקו דלה מירנדולה 92 ג'ון לוק 100 גזירות הרומאים 41 גח " ל ( גיוס חוץ לארץ ) 130 ג'לאל א-דין רומי 150 ד דרך ארץ 62 ה הלוי יהודה , רבי 132 הקמת מרכזי התורה בחוץ לארץ 125 הרטמן דוד 54 הרצל בנימין זאב 127 ו ויקרא רבה 62 ז זן בודהיזם 16 ח  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן