בהיותכם מומחים למחשבת ישראל , נתבקשתם לייצג את העם היהודי בכנס בין לאומי של האו " ם בנושא ' " הזמן ולוח השנה . " כתבו נאום קצר שתישאו בפני נציגי העמים והמדינות בכנס . בנאום הסבירו את משמעותו של לוח השנה העברי , והקפידו להתייחס לנקודות האלה : משמעות הביטויים " מקראי קודש , " " חג " ו " מועד . " מי קובע את המועדים ? משמעותם ההיסטורית של החגים , לעומת המשמעות החקלאית . הערכים הבאים לידי ביטוי במועדי ישראל למיניהם . הקפידו לשלב בנאומים משפטים ביטויים ורעיונות מתוך המקורות שבפרק !  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן