דוד בן גוריון האמין שחשוב לגייס תמיכה בין לאומית רחבה בהקמת המדינה היהודית . בנאום שנשא בן גוריון בשנת 1947 בפני נציגי האומות המאוחדות הוא הדגיש את זכותו ההיסטורית של עם ישראל למדינת לאום עצמאית . בן גוריון טען שליהודים בכל העולם היסטוריה משותפת , היסטוריה המאחדת ומלכדת אותם ועושה אותם לעם . בנאומו הוא הזכיר שהחגים הם הדוגמה הטובה ביותר לזיכרון הלאומי המשותף של העם היהודי , משום שבאמצעותם הצליח עם ישראל לזכור את עברו אלפי שנים , אף על פי שהיה מפוזר בכל רחבי העולם . כיצד סייעו החגים בשימור הזהות הלאומית של עם ישראל ? לפני כשלוש מאות שנה הפליגה לעולם החדש אניה ושמה " מייפלאואר . " היה זה מאורע גדול בתולדות אנגליה ואמריקה . אבל תאב . אני לדעת , אם יש אנגלי אחד , היודע בדיוק אימתי הפליגה אניה זאת ; וכמה אמריקאים יודעים זאת ; היודעים הם כמה אנשים היו באותה אניה ; ומה היה טיבו של הלחם שאכלו בצאתם . והנה לפני יותר משלושת אלפים ושלוש מאות שנה , לפני הפלגת " מייפלאואר , " יצאו היהודים ממצרים , וכל יהודי בעולם , ואף באמריקה וברוסיה הסובייטית , יודע בדיוק באיזה יום יצאו : בחמישה עשר בניסן . וכולם...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן