אל בית אהובת נפשו בא האיש ויתדפק בדלת , וישמע קול מתוך הבית : " מי כאן "? ויען : " אני " . ויאמר הקול : " צר הבית מהכיל את שנינו " . ולא נפתחה הדלת . וילך האוהב המדברה ויתבודד שם בתפילה ובתענית , ולמועד השנה שב אל הבית ויתדפק , וישמע קול שואל : " מי כאן "? ויען : " את " . אז נפתחה הדלת . מתוך החרוזים הרוחניים , ג'לאל א-דין רומי . 22 בפעם הראשונה הייתה האהבה תלויה בדבר , ואילו כאשר חזר האוהב מהמדבר אהבתו אינה תלויה בדבר . האם טענה זו נכונה לדעתכם ? נמקו . מדרש תמונה מה נוכל ללמוד מתמונת אוהבים בזקנתם , שלא נוכל ללמוד מתמונת אוהבים בצעירותם ג'לאל א-דין רומי ( 1201-1273 ) מיסטיקן , פילוסוף ומשורר מוסלמי . קבור בקוניה שבתורכיה ( רום היא תורכיה ,  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן