אמר רבי שמואל בר נחמן : בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון , דו-פרצופים בראו [ שהיה בעל שני פרצופים - אחד מלפנים ואחד מאחור ; אחד של אשה ואחד של גבר , [ ונסרו [ לשניים ] ועשאו גביים ; גב לכאן וגב לכאן [ והפריד בין הגבר והאישה . [ בראשית רבה , פרשה ח . 15 איך נראה האדם הראשון על פי הקטע ? . 16 מה עושה האל כדי ליצור איש ואישה ? . 17 מדוע לדעתכם מנסר הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון ומפריד בין אישה לגבר ? . 18 כאשר חלקי האדם " המנוסר " מתגעגעים זה לזה , כיצד יוכלו לשוב ולהיות לאחד ? כיצד יוכלו לשמור על תחושת השלמות לאורך זמן ?  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן