נאמנות ומחויבות הדדית הם מתכון בטוח לשמירה על קשר איתן בין האוהבים . במציאות , הנאמנות באה בדרך כלל אחרי האהבה . בסיפור שלפניכם הסדר הפוך ... מעשה בריבה [ נערה ] שהיתה הולכת לבית אביה , והייתה יפת תואר ומקושטת כסף וזהב . תעתה בדרך והלכה בלא ישוב [ באזור שומם . [ כיוון שהגיעה לחצי היום צמאה , ולא היו לה מים . ראתה באר וחבל של דלי תלוי עליה . אחזה בחבל , נשתלשלה וירדה . לאחר ששתתה ביקשה לעלות ולא יכלה . היתה בוכה וצועקת . עבר ... בחור אחד ושמע קולה . עמד על הבאר והציץ בה . אמר לה : מה טיבך [ מי את ?[ סיפרה לו כל המעשה . אמר לה : אם אני מעלך , תינשאי לי ? אמרה לו : הן . העלה [ אותה . [ ביקש ליזקק לה ( לקיים איתה יחסים ) מיד . אמרה לו : מאיזה עם אתה ? אמר לה : מישראל אני , ממקום פלוני אני וכהן . אמרה לו : הקדוש ברוך הוא בחר בך וקידשך מכל ישראל , ואתה מבקש לעשות כבהמה בלא כתובה ובלא קידושין . בוא אחרי אצל אבי ואמי , שהם ממשפחה פלונית גדולים ומיוחסים בישראל , ואני מתארסת לך . . 1 מדוע מתאר המספר את יופייה וייחוסה של הנערה ?  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן