מילים : לאה לופנפלד / לחן : יאיר קלינגר כל נדרי , כל מילותי נשאתי אותם בכל משעולי נשאתי אותם צרורים הם איתי לך הוא הצרור אהבתי . כל אשר אמרתי וכל אשר אומר האהבה היא נדר , נדר שהופר כל אשר אמרתי וכל אשר אומר האהבה היא נדר , נדר שהופר . כל נדרי כל תפילותי כאבתי אותך בכל שבועותי יצרתי מילים כתובות בתוכי שבועת אמונים אהבתי . כל אשר אמרתי ... כל נדרי , כל ייסורי נשאתי אני את כל נעורי זו את שהפרת את כל שבועותי נשארתי אני וכל נדרי . כל אשר אמרתי ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן