גמילות חסדים ניתן לקיים בשתי דרכים : צדקה באמצעות מתן כסף , מענק או הלוואה ללא ריבית . עזרה או תמיכה רוחנית-נפשית לזולת , שלא באמצעות מתן כסף ( לדוגמה : הכנסת אורחים , ביקור חולים , לוויית המת וניחום אבלים . ( . 1 כיום ישנת אגודות חסד סיוע רבות , שחלקן מיועדות לסיוע לנוער במצוקה . חפשו באינטרנט או בעיתונות אגודות או עמותות כאלה ובדקו : א . מה מטרת האגודה ? ב . כיצד היא פועלת ? ג . במה היא מסייעת לחברה ? ד . כיצד אפשר לקבל עזרה וכיצד אפשר לסייע לארגון ? . 2 הכינו דף מידע על האגודות לכלל תלמידי הכיתה . אולי תוכלו גם אתם להצטרף לעשייה באחת האגודות ולעשות חסד עם הזולת . שמות ארגונים לדוגמא : אל " י - האגודה להגנת הילד , טל . 1-800-223-966 המועצה לשלום הילד , טל . 02-6780606 דלת פתוחה - בנושא מין אהבה וזוגיות לנוער , טל . 03-5101511 מקום אחר - מרכז סיוע ומחסה לנוער , טל . 03-6449092  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן