אלו דברים שאין להם שיעור ( מידה , הגדרה הקבועה בחוק : ( הפאה ... וגמילות חסדים ותלמוד תורה . אלו דברים שאדם אוכל פרותיהן ( נהנה מהתוצאות שלהם ) בעולם הזה , והקרן ( השכר על המעשה ) קיימת לו לעולם הבא : כיבוד אב ואם וגמילות חסדים והבאת שלום בין אדם לחברו , ותלמוד תורה כנגד [ שווה ל [ ... כולם . משנה , מסכת פאה , פרק א , משנה א . 17 כיבוד אב ואם , גמילות חסדים והבאת שלום בין אדם לחברו : האם שלושתם מעשי חסד ? הסבירו . . 18 במשנה מוזכרות מצוות מרכזיות ביהדות . הסבירו מדוע גמילות חסדים זוכה למיקום מכובד זה ביניהן . בתשובתכם היעזרו גם במקורות הקודמים שבפרק . . אה אחת מ " מתנות עניים , " מצוות שמטרתן להשאיר חלק מהיבול החקלאי שבשדה לעניים . לפי התורה , לאחר גמר הקציר או הקטיף , יש להשאיר בקצה השדה ( פאת השדה ) מעט מהיבול לעניים . המקור בתורה : " ובקצרכם את קציר. ארצכם לא תכלה פאת שדך קצר.ל " ( ויקרא יט , ט . ( פירוש הפסוק : כאשר אתם קוצרים את שדותיכם , אל תכלו ( תקצרו ) את פאת השדה , אלא השאירו את התבואה שבפאת השדה לעניים .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן