צדקה וגמילת חסדים שקולין כנגד [ שווים כמו [ ... כל מצוות שבתורה . אלא שהצדקה [ ניתנת לאנשים ] בחיים , וגמילות חסדים בחיים ובמתים . צדקה בעניים , גמילות חסדים בעניים ובעשירים . צדקה בממונו , גמילות חסדים בממונו ובגופו . תוספתא , פאה ד , יח מדרש תמונה האם ליצנים עושים חסד ? הסבירו . . 13 מה הדמיון ומה השוני בין צדקה לגמילות חסדים ? . 14 לפניכם רשימת פעולות . ציינו ליד כל אחת איזו נחשבת לצדקה ואיזו לגמילות חסדים : א . תרומה כספית לאיל " ן ( אגודה ישראלית לילדים נכים . ( ב . השתתפות בלוויה . ג . איסוף מזון ובגדים לנזקקים . ד . עזרה לחבר / ה בהכנה למבחן . ה . התנדבות בארגון ער " ן ( עזרה רפואית נפשית . ( ו . ביקור אצל אדם המאושפז בבית חולים .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן