חג השבועות הוא השני משלושת הרגלים המקראיים . החג חל ב-ו' בסיוון , שהוא היום החמישים מתחילת חג הפסח . לחג שמות אחדים , המבטאים את תכניו המיוחדים : שבועות על שם שבעת השבועות , שסופרים מפסח עד החג : " שבעה שבעת תספר לך מהחל חרמש בקמה תחל לספר שבעה שבעות . ועשית חג שבעות לה' אלהיך " ... ( דברים טז , ט-י . ( חג הקציר , משום שבתקופה הסמוכה לחג נהגו לעשות את קציר החיטים : " וחג שבעת תעשה לך , בכורי קציר חטים " ... ( שמות לד , כב ) חג הביכורים , מפני שלפי ההלכה זהו התאריך בו נהגו להתחיל להעלות את ביכורי האדמה לבית המקדש בירושלים . ( משנה , מסכת ביכורים , פרק א , משנה י . ( עם שוב העם לארץ ישראל בראשית הציונות , חודשו במושבים ובקיבוצים טקסי הקציר והבאת הביכורים . חג מתן תורה - לפי המסורת שבועות הוא היום בו ניתנה התורה במעמד הר סיני ( שמות יט , כ . ( בתפילת שחרית נוהגים לקרוא במגילת רות . מגילת רות נפתחת בתיאור קורות משפחתו של אלימלך מבית לחם יהודה : בעקבות רעב בארץ החליט אלימלך לנטוש את בני עמו ולעבור למואב עם אשתו נעמי ושני בניו . במואב פוקדת את המשפחה טרגדיה נוראה : תחילה מת האב ובהמשך מתים ש...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן