התבוננו בתמונות שלפניכם ובצעו את המשימות : . 1 נסו לשער : אילו מהן משקפות את הקשר של הדמויות המוזכרות בפרק לארץ ישראל ? בחרו שתי דמויות מן הרשימה שלפניכם והתאימו להן תמונה . נמקו את בחירתכם . . אחד החכמים בסיפור הפותח . רבי יהודה הלוי . בנימין זאב ( תאודור ) הרצל . אחד ממחברי מגילת העצמאות . לוחם מהגח " ל . 2 בחרו תמונה המשקפת את יחסכם למדינת ישראל והסבירו את בחירתכם .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן