רבי יהודה הלוי יפה נוף משוש תבל לך נכספה נפש . י המון רחמי נכמר כבודך אש . ר גלה ומי יתנני על ארוה בדמעתי קריה למלך רב מפאתי מערב כי אזכרה קדם ונוך אש . ר חרב כנפי נש . רים , עד עפרך ויתערב דרש . תיך , ואם מלכך אין בך ואם במקום צרי גלעדך - נחש ש . רף וגם עקרב הלא את אבניך אחונן וא .. קם וטעם רגביך לפי מדבש יערב  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן