הזהות הישראלית יהודית הזאת [ במדינת ישראל ] מתמודדת עם כל מרכיבי החיים דרך המסגרת המחייבת והריבונית של מדינה בטריטוריה מוגדרת [ ... ] אנחנו בישראל [ ... ] נשלטים על ידי היהודים . משלמים מסים ליהודים , נשפטים בבתי משפט יהודיים , נקראים לשרת בצבא היהודי , ונשלחים בכפייה על ידי יהודים להגן על התנחלויות שלא רצו בהן , או להפך , מפונים בכוח מההתנחלויות על ידי יהודים . כלכלתנו נקבעת על ידי יהודים , תנאינו הסוציאליים נקבעים על ידי יהודים . וכל ההחלטות המדיניות , כלכליות , תרבותיות וחברתיות יוצרות ומעצבות את זהותנו , שלמרות שיש בה אלמנטים ראשוניים , היא תמיד בתהליך דינמי של שינויים ותיקונים . יש בעובדה הזאת כאבים ותסכולים אבל יש גם הנאת החופש של היותך בביתך שלך . [ ... ] בשבילי ערכים יהודיים אינם מצויים בקופסת בשמים מהודרת שביום שבת וחג פותחים אותה ומתענגים על ריחם , אלא הם מציאות חיים יום יומית של עשרות בעיות , שבה מתעצבים ונשפטים הערכים היהודיים לטוב או לרע . א " ב יהושע , " הארץ 12 . 5 . 2006 , " . 9 מה מיוחד בחיי היהודים במדינת ישראל הריבונית ? . 10 מה ההבדל בין חיים יהודיים בארץ לחיים יהוד...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן