נתן אלתרמן מסיפון אונייה מתנודדת הוא ירד אל רציף הנמל , וחיכתה ברציף לו מולדת בדמות אוטו צבאי וסמל . היא את שמו בחותמת הטביעה , היא השליכה בגדיו אל השק , ושבועה נוראה היא השביעה לקולו של הגשם הדק . ונראהו זוחל , או כורע , או עומד עם צלחת בתור , ונדע : ללא בית ורע קר ללחום את מלחמת הדור . עוד הארץ הזאת לא נתנה לו לא ידיד , לא פינה למקלט , לא שמחה מן האלף הללו , אשר לנו היה למתת . לא , כי רק את חייו , פליטי חרב , הוא קיבל על החוף מידה . אבל גם את חייו , אי בערב , הוא השיב בנפלו בעדה .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן