בארץ ישראל קם העם היהודי , בה עוצבה דמותו הרוחנית , הדתית והמדינית , בה חי חיי קוממיות ממלכתית , בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל-אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי . לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו , ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית . מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה ; ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים , וחלוצים , מעפילים ומגנים הפריחו נשמות , החיו שפתם העברית , בנו כפרים וערים , והקימו יישוב גדל והולך , השליט על משקו ותרבותו , שוחר שלום ומגן על עצמו , מביא ברכת הקדמה לכל תושבי הארץ ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית . בשנת תרנ " ז ( 1897 ) נתכנס הקונגרס הציוני לקול קריאתו של הוגה חזון המדינה היהודית תאודור הרצל והכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו . זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור מיום ב' בנובמבר 1917 ואושרה במנדט מטעם חבר הלאומים , אשר נתן במיוחד תוקף בין-לאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ ישראל ולזכות העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי . [ ... ] ב29- בנובמבר ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן