בסיפור " קשיי פרידה " משתקפות האהבה הגדולה לארץ ישראל והנאמנות לה על אף הקשיים שיהודי אותה התקופה נאלצו לעמוד בהם . הקשר החם והעמוק לארץ ישראל היה משותף ליהודים בכל הדורות . קשר זה , שהביא להקמתה של מדינת ישראל , מתואר במקורות שלפניכם .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן