מדינת ישראל , שלא כמדינות אחרות , בחרה לציין את יום הזיכרון בצמוד ליום העצמאות : מיד בסיומו של יום הזיכרון , נערך בהר הרצל בירושלים טקס ממלכתי לפתיחת חגיגות העצמאות . ערכו דיון כיתתי בשאלה האם צריך להפריד בין הזיכרון והעצמאות . לפניכם ארבעה טיעונים המתייחסים לסוגיה זו . הוסיפו לפחות שני נימוקים משלכם : אחד התומך בהפרדה בין ימי הזיכרון והעצמאות ואחד בעד השארת המצב הקיים . תוכלו להיעזר במקורות השונים שבפרק . תוכלו לשתף את נבחרי הציבור בדיון . נסחו היטב את נימוקיכם ושלחו אותם לכמה חברי כנסת לפי בחירתכם . בקשו את התייחסותם לסוגיה .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן