גדולה המשפחה הניצבת מול הקבר , והקבר - קבר אחים גדול בארץ כולה . דמי חללי גבעת חיים ושלוחות , עין החורש ועין שמר , פתח תקווה , להבות , שפיים - מאחדים היום את הקברים לקבר אחד ישראלי , ארץ ישראלי . דמים בדמים נגעו , דם חבר " השומר הצעיר " וחבר " הפועל המזרחי " ובן המושבה ואיש הקיבוץ המאוחד , ואין נחמה . אם נגזר למות בלא עת , מידי אדם - הרי כך למות ! יהי רצון שכך אמות - בהגנה על עניין צודק . מותם של חברינו יהיה נשק לחיינו . ונדע , מאחורי קבר האחים אין נסיגה . לא יחריר הכדור ולא יבהיל . מתוך משפחת הפלמ " ח - ילקוט עלילות הזמר , יצחק טבנקין . 13 מהו " העניין הצודק , " שעבורו נפלו המתים ? . 14 האם הידיעה שהמתים נפלו בהגנה על עניין צודק מקלה על האבל ? . 15 כיצד זיכרון המתים מסייע לחיים ? . 16 מהם האמצעים לשתף בזיכרונות את כלל הציבור ? א . אנדרטאות ב . ג . שירים ד . ה . . 17 מהם ההבדלים בין דרכי ההנצחה השונות ? יצחק טבנקין ( 1971-1888 ) מחלוצי העלייה השנייה . מנהיג ומורה דרך , חבר בגדוד העבודה . ממייסדי קיבוץ עין חרוד , הקיבוץ המאוחד , " ההסתדרות "  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן