ויקנן דוד את-הקינה הזאת על-שאול ועל-יהונתן בנו . ויאמר : ללמד בנייהודה קשת . הנה כתובה על-ספר הישר . הצבי ישראל , על-במותיך חלל , איך נפלו גבורים ! אל-תגידו בגת אל-תבשרו בחוצת אשקלון פן-תשמחנה בנות פלשתים פן-תעלזנה בנות הערלים . הרי בגלבע , אל-טל ואלמטר עליכם ושדי תרומת כי שם נגעל מגן גבורים מגן שאול בלי משיח בשמן . מדם חללים מחלב גבורים קשת יהונתן לא נשוג אחור וחרב שאול לא תשוב ריקם . שאול ויהונתן הנאהבים והנעימם בחייהם ובמותם לא נפרדו מנשרים קלו מאריות גברו . בנות ישראל אל-שאול בכינה המלבשכם שני עם-עדנים המעלה עדי זהב על לבושכן . איך נפלו גברים בתוך המלחמה ! יהונתן על-במותיך חלל . צר-לי עליך , אחי יהונתן נעמת לי מאד נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים . איך נפלו גבורים ויאבדו כלי מלחמה ! שמואל ב א , יז-כז ברקע : אייל זהיר , הר שאול משקיף אל עמק חרוד , גבעת המורה והרי נצרת ביאורי מילים ויקונן דוד - קינה שחיבר דוד על מות שאול מלך ישראל ויהונתן בנו . קינה היא דרך פיוטית להספד המת . ויאמר ללמד - ... המקונן מעודד את בני יהודה להתאמן בשימוש בקשת . הנה כתובה ... ספר הישר - הקינה כתובה בספר הישר ( ספ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן