אל מלא רחמים , דין אלמנות ואבי יתומים , אל נא תחשה ותתאפק לדם ישראל שנשפך כמים . תן מנוחה נכונה על כנפי השכינה , במעלות קדושים וטהורים כזהר הרקיע מזהירים , לנשמותיהם של שש מאות רבבות אלפי ישראל , אנשים ונשים , ילדים וילדות , שנהרגו ונשחטו ונשרפו ונטבחו ונחנקו ונקברו חיים בידי הצוררים . כלם קדושים וטהורים , ובהם גאונים וצדיקים , ארזי הלבנון ואדירי התורה , בגן עדן תהא מנוחתם . בעל הרחמים יצרר בצרור החיים את נשמתם , ה' הוא נחלתם , ויזכר לנו עקדתם , ויעמד לנו ולכל ישראל זכותם . ארץ אל תכסי דמם , ואל יהי מקום לזעקתם . בזכותם נדחי ישראל ישובו לאחזתם , והקדושים לזכרון תמיד - נגד ה' צדקתם . יבואו שלום וינוחו על משכבם , ונאמר אמן . מתוך : הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל , שערי עזיאל , חלק ב , משפטי יתום ואלמנה . 16 נוסח התפילה חובר במיוחד ליום השואה א . מה חשוב למחבר התפילה שנזכור ? ב . במה שונה הזיכרון בתפילת ה " יזכור " שכתב אבא קובנר מזה שבתפילת " אל מלא רחמים ?"  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן