ההבדל בין העבד ובן החורין איננו רק ההבדל במעמדם החברתי , שהאחד משועבד למישהו אחר והשני איננו משועבד . אנו יכולים למצוא עבד שברוחו הוא בן חורין , ולהפך - בן חורין שרוחו היא רוח של עבד . החירות האמיתית היא יכולתו של האדם ( ושל העם ) להתעלות ולהגיע אל הגרעין הרוחני והמוסרי שטמון בתוך עצמו . מעלה זו אינה מצויה במי שרוחו רוח של עבד . אדם כזה אינו פועל מתוך תחושותיו הפנימיות העצמיות , אלא על פי מה שנחשב לדבר יפה וטוב בעיני אנשים אחרים שיש להם השפעה עליו . אדם כזה נשלט על ידי תכונות או מעשים של אדם אחר ואינו שולט בחייו . על פי הרב אברהם יצחק הכהן קוק , הקדמה להגדה של פסח " . 26 אנו יכולים למצוא עבד שברוחו הוא בן חורין , ולהפך - בן חורין שרוחו היא רוח של עבד " . הסבירו אמירה זו . . 27 מהי החירות האמיתית על פי הרב קוק ? . 28 כיצד יכול אדם להיות בן חורין ועבד בו-זמנית ? . 29 תנו דוגמה לעבד שהוא בן חורין ודוגמה לבן חורין שהוא עבד . . 30 היזכרו בפרסומת מתחילת הפרק . האם ייתכן שהנופש בתמונה הוא בעצם אדם שאינו חופשי ? הסבירו .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן