[ ויפן וירד משה מן ההר , ושני לחת העדת בידו , לחת כתבים משני עבריהם , מזה ומזה הם כתבים . [ והלחת מעשה אלהים המה והמכתב מכתב אלהים הוא , חרות על הלחת . ( שמות לב , טו-טז ) אל תקרא חרות אלא חירות ... משנה מסכת אבות פרק ו משנה ב . 20 המשנה מציעה להחליף את המילה חרות במילה חירות . קראו שוב את הפסוק תוך שאתם מחליפים את המילה חרות במילה חירות . . 21 עשרת הדברות החקוקים על הלוחות מייצגים את מערכת החוקים היהודית כולה . קראו את עשרת הדברות בתנ " ך ( שמות , כ ) ובחרו שלושה דברות . בדקו לגבי כל אחד מהדברות שבחרתם כיצד הוא קשור לחירות . . 22 לפי המשנה , חירות פירושה לחיות על פי מערכת חוקים מחייבת . לאור זאת , מהי לדעתכם עבדות ? חוק החירות החופש אינו אפוא [ ... ] 'מצב שבו כל אדם הוא בן חורין לנהוג כחפצו , לחיות כטוב - בעיניו , ושלא להיות כפות על ידי שום חוק . ' חירותם של בני אדם שיש להם ממשל , - פירושה שהם חיים על פי חוק קבוע המשותף לכל אחד מבני החבורה , חוק שקבעה הרשות המחוקקת שהוקמה בתוכה ; במצב זה הריני בן חורין לנהוג כחפצי בכל דבר שאותו חוק אינו כולל הוראות ביחס אליו , ושלא להיות כפוף לרצונו ה...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן