. 1 לפי הפרסומת פסח הוא חג החירות , וחירות משמעה נופש . מהו ההיפך מחירות לפי הפרסומת ? . 2 האם אתם מסכימים / מתנגדים לפרשנות הניתנת למושג חירות בפרסומת ? . 3 אלו סוגי חירות נוספים אתם מכירים ? הביאו דוגמאות . בחג הפסח אנו מציינים את יציאתם של בני ישראל ממצב של עבדות במצרים לחירות . רעיון זה מיוצג באחד משמות החג - חג החירות . ואכן , ברבים ממנהגי החג ומסמליו בא לידי ביטוי רעיון החירות , ובראשם ליל הסדר בו אנו נזכרים בימי העבדות והשעבוד המרים . במצרים ומעלים על נס את חשיבותה וערכה של החירות . קיימות צורות רבות של עבדות ודרכים מגוונות לצאת לחירות . בפרק שלפניכם נעמוד על הזיקה שבין ליל הסדר ורעיון החירות , על משמעותם של מושגי העבדות והחירות בימינו ועל דרכים אפשריות שונות לצאת מעבדות לחירות .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן