אחת הטרגדיות במיתולוגיה היוונית , המדברות על הגורל ועל חוסר היכולת לחמוק ממנו , היא סיפורו של אדיפוס . ללאיוס מלך תבאי ולאשתו יוקסטה נולד בן , אשר לפי נבואת אפולו עתיד להרוג את אביו ולשאת את אמו שלו לאישה . לאיוס חרד לחייו , ולכן הוא עוקד את רגלי העולל ומצווה על אחד הרועים שישליך אותו במקום שומם על הר קיתיירון . הרועה חומל על התינוק , ובמקום להפקירו מוסר אותו לרועה של פוליבוס מלך קורינתוס . מרופה , אשת המלך , שמחה לאמץ את התינוק וקוראת לו אדיפוס ") נפוח הרגלים . (" כשגדל . אדיפוס הלך לדרוש באורקל. . קל. של דלפי לגבי גורלו , ושם נאמר לו כי הוא עתיד להרוג את אביו ולשאת את אמו לאשה . מבוהל החליט אדיפוס שלא לחזור לקורינתוס , ובמקום זאת יצא לנדודים . באחד הימים בדרך המובילה לתבאי פגש את לאיוס והרגו בקטטה . באותה העת הייתה תבאי במצור ; קס.הספינ [ מפלצת החדה חידות ] הרגה את כל הבאים בשערי העיר , שלא ענו על חידתה . אדיפוס פגש את הספינקס , שמע את החידה " מה הולך בבוקר על ארבע , בצהריים על שתיים ובערב על שלוש , "? ולאחר מחשבה קצרה ענה שזהו האדם הזוחל בילדותו , הולך על שתיים בבגרותו ונשען על מקל ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן