הכל צפוי [ כל מה שאדם עושה גלוי וידוע לפני האל , [ והרשות נתונה [ בידו של האדם לעשות טוב או רע , [ ובטוב העולם נדון [ נשפט . [ והכל לפי רב המעשה [ דינו של אדם נקבע לפי רוב מעשיו : אם רבם טובים מקבל שכר , ואם רבם רעים מקבל את עונשו . [ משנה מסכת אבות פרק ג , משנה טו . 10 יש הרואים סתירה בין העמדה שהכול גלוי וידוע לפני האל ובין רעיון הבחירה החופשית . הסבירו עמדה זו . . 11 כיצד מתמודדת המשנה עם סתירה זו ? . 12 נסו לשער מהי עמדת המשנה ביחס לרעיון הגורל . מדרש תמונה . 1 האם לדעתכם הכותרת מתאימה לתמונה ? נמקו . . 2 א . נסו לחבר את סיפור ההצגה . ב . האם הכותרת מתאימה לסיפור שחיברתם ?  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן