האמונה כי חיי האדם מוכתבים עפ " י גורל קבוע מראש היא עתיקת ימים ומשותפת לתרבויות רבות ושונות . גם בתרבות היהודית יש מסורות המאמינות בגזרת הגורל ובחוסר היכולת להימלט ממנו . האגדה שלפניכם מתארת את ניסיונו של שלמה המלך להתמודד עם גזרת גורל , שלא הייתה לפי רוחו . מעשה בשלמה המלך שהיתה לו בת יפיפיה אין כמותה בכל ארץ ישראל . הביט במזלות מי בן זוגה ומי ישאנה וראה שהוא עני אחד , ואין בישראל עני כמותו . מה עשה ? בנה מגדל גבוה בים והיה מקיפו מכל רוחותיו [ צדדיו ] סביב . נטל שלמה בתו ונתן אותה באותו מגדל הגבוה , ועמה שבעים סריסים מזקני ישראל . ובמגדל לא עשה פתח , שלא יכנס אדם בו , ונתן בו צידה [ מזון ] הרבה . אמר : אראה פועל [ פעולת ] ה' ומעשהו . לימים היה אותו עני , שהוא בן זוגה , יוצא בדרך בלילה , והיה עירום ויחף , רעב וצמא , ראה נבלת שור מושלכת בשדה , ונכנס בה בין צלעותיה להפיג צינתו . ובשעה שישן שם בא עוף גדול ונטל אותה הנבלה ונשא על גג אותו מגדל אל חדר הבחורה , ושם היה העוף אוכל את בשר הנבלה ; וישב שם ( העני ) על הגג . כשהאיר השחר יצאה הבחורה מחדרה ללכת הגגה , כמנהגה בכל יום , וראתה אותו בחו...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן