חג פורים נחוג לזכר נס הצלתם של היהודים בימי אחשוורוש מגזרת המן , אשר ביקש " להשמיד , להרג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן , טף ונשים ביום אחד " ... ( מגילת אסתר ג , יג ) החג חל בימים י " ד וט " ו באדר ונקרא על שם ה " פור " - הגורל שהפיל המן והועיד את יום השלושה עשר באדר לביצוע מזימתו . פירוש המילה פור בפרסית הוא גורל : חרס או אבן קטנה , שהיו מטילים כדי לקבוע ולקבל החלטות . מנהג הפור היה מקובל ורווח במזרח הקדום לצורך קבלת הכרעות ממלכתיות . לפי המסופר במגילת אסתר התהפכו היוצרות , ובמקום שיושמדו היהודים הם גברו על אויביהם : " ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשנאיהם " ( שם ט , א . ( ביום שלמחרת , י " ד אדר ( בשושן הבירה המשיכו לחגוג גם ביום שלמחרת - ט " ו באדר , ( חגגו היהודים את שמחת הניצחון . מסיבה זו נקבעו י " ד וט " ו באדר " ימי שמחה ומשתה , משלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים " ( שם ט , כב . ( לפי המסורת נחשב חודש אדר כולו כחודש של שמחה : " משנכנס אדר מרבין בשמחה " ( תלמוד בבלי מסכת תענית דף כט , עמוד א . ( חכמים קבעו מצוות שונות לחג הפורים , ובהן קריאת המגילה , משתה ושמחה , משלוח ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן