. 1 לכל ילד הזכות להתפתחות גופנית ונפשית - בביטחון , בשלום , בשוויון , בכבוד ובחופש . . 2 לכל ילד הזכות לחיי משפחה ולקבלת הזנה , דיור נאות , הגנה , אהבה והבנה . . 3 לכל ילד הזכות לזהות ולקבלת שם ונתינות . . 4 לכל ילד הזכות לחינוך , להגשמה עצמית , להזדמנות שווה ולמיצוי יכולתו וכישרונותיו . . 5 לכל ילד הזכות לפרטיות , לסודיות ולהגנה על רכושו . . 6 לכל ילד הזכות למניעת ניצול , הזנחה , השפלה והתאכזרות . . 7 לכל ילד הזכות להתחשבות משפטית ולהגנה מיוחדת ורגישה של מערכות החוק . . 8 לכל ילד הזכות להשתלבות בחברה ולשוויון ללא אפליה מכל סוג שהוא . . 9 לכל ילד הזכות להבעה עצמית - בדעה , ברגשות ובחוויה . . 10 לכל ילד הזכות להצלה ולקדימות בטיפול בזמן מחלה , אסון או מצב חירום . ( ניסוח מקוצר ) . 1 נסחו עם הוריכם את מגילת חובות הילד . . 2 בחלק מהקטעים שקראנו כיבוד ההורים הוא הערך המרכזי ובחלק אחר - זכויות הילד .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן