כשקיבל רבי נח את ההנהגה במקום אביו רבי מרדכי , ראו תלמידיו שהוא נוהג בכמה עניינים שלא כאביו , ושאלוהו על כך . " אני נוהג , " השיב , " ממש כאבי . מה הוא לא חיקה אחרים , אף אני כך . " מרטין בובר , " אור הגנוז " בעקבות האב . 16 מה למד הילד מאביו ?  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן