את הסיפור הבא נהג הרב עובדיה יוסף לספר לבניו כשלא היה מרוצה מהתקדמותם בלימודים : כשהייתי צעיר אהבתי לעשות חיים ורציתי להיות הרפתקן . עד שהגעתי לגיל מצוות ואז התהפכו היוצרות וביקשתי מאבי ללכת ללמוד תורה בישיבה . אבל אבי , שהיה סוחר ובעל חנות ירקות , ייעד לי עתיד אחר לחלוטין . אבי רצה שאעבוד לצדו בחנות הירקות . כשעמדתי על דעתי ללכת ללמוד זרק אותי אבי מהבית . אז לכן ביום למדתי תורה בישיבה ובלילות ישנתי ברחוב , בתוך משאיות נטושות ובכוכים אפלים . לבסוף הגיע ראש ישיבת פורת יוסף - הרב עטייה - אל בית אבא ושכנע אותו שיאפשר לי ללמוד בישיבה . וכך אמר לאבי : " אשאר אפוא אני לעזור לך בחנות , ועובדיה ילך ללמוד ; ביטול התורה שלו חמור מביטול התורה שלי . " בסופו של דבר התרצה אבי והלכתי ללמוד בישיבה . על-פי " מעריב 25 . 3 . 2000 , " . 14 מה לדעתכם היה קורה אילולא הצליח ראש הישיבה לשכנע את האב ? . 15 באילו מקרים חובה לדעתכם לשמוע לדעת ההורים ובאילו מקרים צריכים הילדים לעמוד על שלהם ? הרב עובדיה יוסף 1920- נולד בבגדד בשנת תר " פ , עלה לארץ-ישראל בגיל ארבע . התחנך והוסמך לרבנות בירושלים . בשנת 1947 שימש כר...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן