בסיפור שקראנו מממש אליעזר הבן את תשוקתו ללמוד תורה למרות התנגדותם החריפה של אביו ואחיו . בסופו של הסיפור מתברר שהתעקשותו של הבן הוכיחה את עצמה . עם זאת , להגשמה עצמית המנוגדת להסכמת ההורים יש מחיר כבד , העלול להעיב על האווירה המשפחתית ולעורר רגשות של כעס , מרירות ומתח בין בני המשפחה . כיצד ניתן לפשר בין הערך של כיבוד ההורים מחד גיסא לעצמאות האישית של הילד מאידך גיסא ? נדון בשאלה זו בעזרת המקורות שלפניכם .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן