בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון , נטלו [ לקחו ] והחזירו [ והראה לו ] את כל אילני גן עדן ואמר לו : ראה מעשיי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי , תן דעתך [ שים לב ] שלא תקלקל ותחריב את עולמי , שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך . קהלת רבה פרשה ז . 9 ממה חושש אלוהים ? . 10 מה הוא מבקש מאדם הראשון ? . 11 באיזה נימוק מבקש אלוהים מהאדם לשמור על העולם ? קהלת רבה מדרש לספר קהלת ( מחמש המגילות שבחלק הכתובים בתנ " ך , ( ממדרשי ה " רבה " לתנ " ך . מסודר לפי סדר פסוקי הספר . התחבר בארץ ישראל במאה השמינית לערך .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן