ב " שיר בוקר " מתבטאת אהבתו של המשורר למולדת בדימויים של פיתוח ובנייה מואצים . נתן אלתרמן מבקש להלביש את הארץ ב " שלמת בטון ומלט , " לבנותה , לייבש את ביצותיה ועוד . אכן , זה היה חזון התנועה הציונית בראשיתה . אולם מאז ועד ימינו השתנו דברים רבים בארץ , וממקום נידח ושומם נעשתה מדינת ישראל לאחת המדינות הצפופות בעולם . עם זאת גם כיום יש צורך בסלילת כבישים , בניית בתים והקמת מפעלי תעשייה לרווחתם של אזרחי המדינה . כיצד אפוא ניתן ליישב את הסתירה בין ערכי הבניין ופיתוח הארץ מחד גיסא ובין שמירה על איכות הסביבה והטבע בארצנו מאידך גיסא ? נדון בשאלה זו בעזרת המקורות האלה :  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן