אדם , כל אדם , הוא ישות מורכבת . כבוד לאדם משמעו כבוד גם למרכיבי ישותו . ולפיכך , מהו אדם ? נמנה מספר יסודות הקיימים בכל אדם , אם כי ביטוים ואופן השתלבותם זה בזה שונים מאדם לאדם . לכל אדם רצון , בחירה והחלטה משלו , לכל אדם מינו ( איש , אישה , ( לכל אדם רגש ויצר משלו , לכל אדם חושים משלו , לכל אדם שפות שבהן הוא משתמש , לכל אדם דעת והיגיון משלו , לכל אדם דמיון ויצירה משלו , לכל אדם אמונה וערכים משלו , לכל אדם מעשה ומקצוע , משפחה , קהילה אליה הוא שייך , עם וארץ ומדינה , לכל אדם קשריו וענייניו בעולם הרחב , לכל אדם תחביבים משלו , לכל אדם חזון אישי ושאיפות משלו - מה עוד היה רוצה להיות ... היעדר כבוד לאדם הוא סירוב להכיר ביסודות אלה או התעלמות מהם ותיוגו בתווית יחידה : למשל , התייחסות לאדם אך ורק באמצעות תווית כ " אישה , " " ילד , " " דתי , " " ערבי " וכיו " ב . אלוף הראבן . 22 כיצד מבין אלוף הראבן את המושג כבוד ? . 23 פרטו במה שונים האנשים אלו מאלו ? אילו מהפרטים חשובים יותר בעיניכם ? . 24 לדעת הכותב - מהי המסקנה שיש להסיק מהערך של כבוד האדם ?  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן