לפיכך נברא אדם [ הראשון ] יחידי , ללמדך שכל המאבד [ הורג ] נפש אחת מעלה עליו הכתוב [ מחשיבים אותו ] כאילו איבד עולם מלא ; וכל המקיים [ המציל ] נפש אחת מעלה עליו הכתוב כאילו קיים [ הציל ] עולם מלא . ומפני שלום הבריות , שלא יאמר אדם לחברו : אבא גדול מאביך ... ולהגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא : שאדם טובע כמה מטבעות בחותם אחד , וכולן דומין זה לזה , ומלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא טבע כל אדם בחותמו של אדם הראשון , ואין אחד מהן דומה לחברו . משנה , מסכת סנהדרין , פרק ד , משנה ה . 17 המשנה מביאה תשובות שונות לשאלה מדוע נברא אדם יחידי . העתיקו את התשובות כלשונן ונסחו אותן בלשונכם . היעזרו בטבלה הבאה : . 18 מדוע " כל המקיים נפש אחת כאילו קיים עולם מלא . 19 ?" בטקסט נעשית השוואה בין האדם שטובע מטבעות לבין אלוהים הבורא את בני האדם . מה הדמיון בין מעשי האדם למעשה האלוהים ומה השוני ? . 20 מה מוסיף לנו מקור זה לגבי הערך של כבוד האדם ? . 21 לפניכם סעיף ג' מתוך ההכרזה לכל באי העולם על זכויות האדם והאזרח : " כל אדם יש לו הזכות לחיים , לחירות ולביטחון אישי " . במה דומה תוכן הסעיף ובמה הוא שונה מהנאמר במשנ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן