יום זכויות האדם מצוין בעולם ב10- בדצמבר מדי שנה ( בתאריך העברי חל יום זה בדרך-כלל בין חנוכה לט " ו בשבט . ( בתאריך זה בשנת 1948 קיבלה האספה הכללית של האומות המאוחדות ( האו " ם ) את " ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם . " הצהרה זו ( המכונה גם " אמנת זכויות האדם (" הוכרזה בעקבות הפרה גסה של זכויות האדם ברחבי העולם , בעיקר בתקופת מלחמת העולם השנייה ושואת יהודי אירופה . ההצהרה מגדירה זכויות אדם בסיסיות , שכל אדם זכאי להן מיום לידתו ועד יום מותו , והיא יוצאת נגד אפליה על רקע מין , גזע , לאום , דת , מעמד ואמונה . בהצהרה מובעת התנגדות לכל צורות העבדות , לעינויים ולעונשים משפילים , לגירוש ולהגליה . ההכרזה מכירה בזכות להקים משפחה ולהוליד ילדים , בזכות לחינוך ולבריאות , לפרטיות , לחופש תנועה וביטוי , למשפט הוגן , לחופש מצפון ודת וכן בזכות הדמוקרטית להשתתף בממשל . רוב מדינות העולם הצטרפו להכרזה , והיא מהווה מאז מקור השראה לפעילות בתחום זכויות האדם , הן במישור הפניםמדינתי והן במישור הבינלאומי . גם ישראל , החברה באו " ם , התחייבה לאמץ ולשמור על זכויות האדם ואף הצהירה על כך במגילת העצמאות : " מדי...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן