תפילת הקדיש היא תפילה בשפה הארמית הנאמרת עלידי האבלים לאחר פטירת קרוביהם . בדרך כלל נאמר הקדיש על-ידי בן משפחה מן הדרגה הקרובה ביותר - הורים , בני זוג , אחים , ילדים . אם נפטר אדם גלמוד , יכול קרוב רחוק או ידיד לומר עליו קדיש . הקדיש נאמר בטקס הלוויה והקבורה ולאחר מכן בהזדמנויות שונות שבהן האבל מתפלל . הקדיש נחשב לתפילה חשובה , ולכן נאמר רק כאשר נוכח במקום " מניין , " כלומר עשרה גברים מעל גיל שלוש עשרה . תפילת הקדיש זכתה למקום כה חשוב בקרב קהילות ישראל , עד כי גם רבים שאינם נוהגים ללכת לבית הכנסת דרך קבע משנים ממנהגם בחודש או בשנה שלאחר פטירת קרובם והולכים לבית הכנסת לצורך אמירתה . במקרים שאין אבל שיכול להגיד קדיש אחרי הנפטר , יש הנוהגים לפנות לקרוב משפחה רחוק או לידיד שיאמר קדיש במקומו . תוכן הקדיש מילות הקדיש עוסקות בהלל ובשבח לאל , במלכותו על העולם ובבקשה לזכות בשלום ובחיים טובים . זו אינה תפילה לעילוי נשמת הנפטר , אלא הכרה מצד המתאבל במלכות האל , למרות האבל הקשה שפקד אותו . מתי התחבר הקדיש ? הקדיש הוא תפילה עתיקה , שהתחברה כנראה בבבל בתחילת תקופת התלמוד ( במאה השלישית לספירה . ( כמ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן