בימינו קיבל התאריך עשרה בטבת משמעות נוספת , הקשורה לשואה : בתקופת השואה נרצחו בידי הנאצים ושותפיהם שישה מיליונים מיהודי אירופה , ובהם כמיליון וחצי ילדים . תאריך מותם של רבים מהם אינו ידוע , ועל כן נקבע עשרה בטבת , שהוא יום צום ותענית , כיום הקדיש הכללי : יום שבו אומרים תפילת קדיש לזכרם של הילדים , הנשים והגברים שנרצחו בשואה אשר יום מותם אינו ידוע . לפניכם נוסח הקדיש הנאמר בבית האבלים :  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן