לפניכם שתי עמדות . חלקו את הכיתה לשתי קבוצות . כל קבוצה תכין את אחת העמדות לדיון , ולאחר מכן תציג את עמדתה . האם תוכלו להכריע בין העמדות ? במהלך גיבוש עמדתכם עיינו במקורות . תוכלו לבסס את עמדתכם על מקור מסוים , להתווכח עם אחד המקורות או להשתמש בציטוטים מהם . כמובן , תוכלו לגייס לעזרתכם גם מקורות וסיפורים נוספים .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן