שאלו לו לרבי לוי יצחק מברדיצ'ב איזה הוא הדרך הנכון , הצער או השמחה . השיב : יש שני מיני [ סוגי ] צער ושני מיני שמחה . בשעה שאדם מצר [ מצטער ] על אסון שפגע בו והוא קורס בפינה ומתייאש מעזרה , הרי זו התוגה הבלתי רצויה [ ... ] המין השני הוא הצער הישר [ הראוי ] של האדם היודע מה שחסר לו . ואף השמחה כך . מי שחסר הוא במהותו ואינו מרגיש בחסרונו בתוך חדוותו הריקה ואינו דואג , הרי זה אוויל . אבל השמח שמחת אמת הרי הוא דומה למי שנשרף ביתו והוא חש את צרתו בתוך נפשו , אבל אחר כך הוא מתחיל לבנות בית חדש ולבו שש [ שמח ] על כל אבן שמשקעים [ שמניחים ] בבנין . מרטין בובר , " אור הגנוז , " צער ושמחה . 9 אילו שני מיני צער מצויים בדבריו של רבי לוי יצחק ? ואילו שני מיני שמחה ? . 10 במה מקבילים שני מיני הצער לשני מיני השמחה ? . 11 כיצד יגדיר רבי לוי יצחק את הצער שדעתו של רבי יהושע שרויה בו ? רבי לוי יצחק מברדיצ'ב ( 1810-1740 ) מצדיקיה החשובים של החסידות , הידוע גם בכינויו ' סנגורם של ישראל . ' נולד בגליציה ונפטר בעיר ברדיצ'ב . בספרות החסידית מצטיירת דמותו כאחת הדמויות העממיות האהובות ביותר . נקודה מרכזית בתורת...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן